Home Zoeken FAQ Sitemap Contact Nieuws Downloads
EN | DE
 

The smart choice in the Rotterdam area

Business-to-Business

Het haven- en industrieterrein Moerdijk, is met haar 400 bedrijven, een platform voor business-to-business contacten en relaties. De gevestigde bedrijven geven belangrijke toegevoegde waarden voor bedrijven die zaken doen of willen gaan doen op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

 

Het bedrijfsleven is georganiseerd in een vereniging, 'de BIM' (Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk).

Wilt u nadere informatie over een van de gevestigde bedrijven, dan kunt u onderaan deze pagina, via de Lijst gevestigde bedrijven haven- en industrieterrein Moerdijk, direct  linken naar de website van het desbetreffende bedrijf. Voor het downloaden van de bedrijvenlijst is Adobe Reader versie 7.0 vereist.

 

Ook vervult het Havenschap Moerdijk een spil-functie bij business-to-business contacten tussen gevestigde bedrijven en prospects. Het Havenschap kan als intermediair fungeren bij contacten tussen bestaande bedrijven, te vestigen bedrijven, overheden en andere organisaties. Hierbij valt te denken aan ondersteuning in het vestigingsproces en indien wenselijk bij acquisitie-activiteiten en handelsmissies.

 

De unique selling points van het industrie- en haventerrein Moerdijk zijn:

  • Een centraal gelegen locatie op een knooppunt van infrastructuur, die vele mogelijkheden biedt om goederen van en naar Nederland te vervoeren en van hieruit verder naar het Europese achterland
  • De bereikbaarheid via de modaliteiten zeevaart, binnenvaart, wegvervoer en spoor. Verder heeft Moerdijk een aansluiting op het Europese pijpleidingnet. Dit zet Moerdijk als internationaal knooppunt op de kaart
  • Een grote diversiteit aan gevestigde bedrijven, waarbij verwante bedrijfsactiviteiten in de nabijheid van elkaar gehuisvest zijn (clustering), zodat zij direct spin-off geven aan elkaar, maar ook aan bedrijven regionaal, nationaal en internationaal

Het Havenschap Moerdijk draagt zorg voor goede faciliteiten, zodat de bedrijven de gelegenheid wordt geboden om optimaal hun bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren en verder verantwoord kunnen uitbouwen.

 

Daarnaast gaat het Havenschap zorgvuldig om met vestigingsbeleid en wil een klimaat scheppen waarbinnen het voor ondernemingen goed is zaken doen.

 

Download hier de Lijst gevestigde bedrijven haven- en industrieterrein Moerdijk